Scoil Mobhí

IARRATAS 2021/ PRE-ENROLMENT APPLICATIONS 2021

*Beidh an Polasaí Iontrála nua le fáil ar an 1 Méan Fomhair 2020

Foirmeacha le fáil ar 1/10/20 do Naíonán Shóisir 2021. Iad a chur ar ais chugainn le cóip don teastas breithe. Le buíochas.

*The updated admission notice will be published on 1st September 2020

Pre-enrolment application forms will be available, when applications open on 1st October 2020 for Junior Infants 2021. These must be submitted along with a copy of birth certificate, Le buíochas.

DÁTAÍ DON DIALANN 2020 / DATES FOR THE DIARY 2020  

* (Ag brath ar rialacha, a bhaineann le Covid, san téarma nua. Please note these dates are dependent on Covid regulations in place in the new term)

27/08/20 Téarma Nua/ New School Term *

16/09/20 R2 Aifreann Ullmhucháin /Preparatory mass for R2 *

19/09/20 Céad Comaoin R2 / First Holy Communion *

23/09/20 Griangrafador R2 @ 9.00rn. / School photographer for R2 @ 9am *

24/09/20 Aifreann Rang 6 2020 / Mass for R6 2020 *