Scoil Mobhí

Scoil Mobhí

Bhunaigh na Siúracha Doiminiceacha Scoil Mobhí i 1972 mar scoil lán-ghaelach Doiminiceach. Is í an aidhm atá ag Scoil Mobhí ná páiste iomlán a oiliúint faoi bhrat spiorad Naoimh Mobhí.

Scoil Mobhi was founded by the Dominican sisters in 1972 as an Irish medium Dominican school. Our aim in Scoil Mobhi, is to nurture the whole child, with the spirit of Saint Mobhi.

DÁTAÍ DON DIALANN / DATES FOR THE DIARY  

30/4/18 1.40-2.30pm. Naíonáin nua ag teacht. New Junior Infants

3/5/18 @ 12 Nóin. An Lá Spóirt. Sports Day

4-7/5/18 Lá Saor & Lá Saoire Bainc. Free day + Bank holiday Monday

16/5/18 7.30pm G.F. Aifreann Ullmhúcháin – Rang 2. Preparatory mass for R2

19/5/18 11am. Céad Comaoineach. First Holy Communion. GF Rang 3- Rang 6 Cór na Scoile/School choir.

23/5/18 9.00am Grianghradadóir Scoile- do rang 2/Photographer for 2nd Class

23/5/18 @ 11.30am. G.F. Mórshiúil na Maighdine Muire/May Procession

29/5/18 @ 1pm. Taispeántas Rince/Dance Display

1/6/18 Lá Saor/School closed

4-5/6/18 Lá Saoire Bainc & Lá Saor/ Bank Holiday + free day

8/6/18 G.F. Lá Colmcille/ St. Colmcille’s Day

15/6/18 8pm – Midnight BBQ do thuismitheoirí/Barbeque for Parents

22/6/18 @ 11am. G.F. Aifreann do Rang 6/School Mass for 6th Class

29/6/18 @ 12 Nóin. Laethanta saoire an tSamhraidh do na páistí/Summer Holidays for the Children @ 12 noon.

Snámh/Swimming Dé hAoine/Fridays 3-4pm

Cispheil/Basketball (R5, R6)  Cispheil R5 &R6 2.35-3.30pm Basketball gach Máirt  / Basketball every Tuesday for R5-R6 2.35pm – 3.30pm (weather permitting)

Peil na gCailíní (R5-R6)      Peil Cailíní gach Céadaoin 2.35-3.30i.n. / Girls football every Wednesday 2.35-3.30pm (Weather permitting)

Peil na mBuachaillí (R5-R6)   Peil buachaillí gach Deardaoin 2.35-3.30i.n. / Boys football every Thursday 2.35-3.30pm (Weather permitting)

Feadóg/Tin Whistle     Dé Máirt/only on Tuesdays  @ 2.35pm