Scoil Mobhí

Scoil Mobhí

Bhunaigh na Siúracha Doiminiceacha Scoil Mobhí i 1972 mar scoil lán-ghaelach Doiminiceach. Is í an aidhm atá ag Scoil Mobhí ná páiste iomlán a oiliúint faoi bhrat spiorad Naoimh Mobhí.

Scoil Mobhi was founded by the Dominican sisters in 1972 as an Irish medium Dominican school. Our aim in Scoil Mobhi, is to nurture the whole child, with the spirit of Saint Mobhi.

Dataí don dialann / Dates for the diary

2/3/17 
Coineartú – Rang 6  11 r.n.
Sacrament of Confirmation – Rang 6 11am GF Rang 3-5 Cór na Scoile/School Choir

3/3/17
Grianghrafadóir scoile do Rang 6 & Naí Shóisearacha-Photographer for Rang 6 & Junior Infants

20/01/17 – Snámh /Swimming classes 
Téarma nua 20 Eanáir 2017 Lán anois. 10 seachtain.Níl rang ar  24/2/17 nó 17/3/17
New term commenced on 20th January 2017. Class is now full. Please note that there are No classes on 24/2/17 or 17/3/17