Foirm Iarratas/Pre-enrollment application forms

Sonraí

Bíonn foirm iarratas do NShóisearacha le fáil i rith mí Deireadh Fómhair amháin na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosódh an pháiste ar scoil, an dáta deireadh a ghlacfar le hiarratais. (i.e. don scoil bhliana ag tosú i 2024, beidh siad le fáil ó 1/10/23 agus is gá go mbeadh na hiarratais faighte roimh 21/10/23*).  Beidh cóip don teastas breithe ag teastal freisin. 

Tá iarratas déanach le fáil do NShóisearacha anois do 2023 agus do ranganna ó NShinsireacha go dtí Rang 6 ar an link seo. 

Applications forms for Junior Infants are only available from 1st October the year prior to commencing school. For example for Junior Infants 2024, applications are open from 1/10/23 and must be submitted along with a copy of the child’s birth certificate by 21st October 2023. Le buíochas

Late applications and applications for other classes from Senior Infants to Rang 6 may be made via this link all year round.