Foirm Iarratas/Pre-enrollment application forms 2022

IARRATAS 2022 DÚNTA/ PRE-ENROLMENT APPLICATIONS 2022

Sonraí

Bíonn foirm iarratas do NShóisearacha le fáil i rith mí Deireadh Fómhair amháin na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosódh an pháiste ar scoil, an dáta deireadh a ghlacfar le hiarratais. (i.e. don scoil bhliana ag tosú i 2022, is gá go mbeadh na hiarratais faighte roimh 21/10/21*)Sheol cóip don teastas breithe chugainn ar oifig@scoilmobhi.ie fresin. Le buíochas

Applications forms for Junior Infants are only available from 1st October the year prior to commencing school. For example for Junior Infants 2022 their application must be submitted by 21st October 2021.

The forms must be submitted by 21st October and a copy of the child’s birth certificate sent by email to school on oifig@scoilmobhi.ie to complete the process.