Polasaí iontrála

Córas Imeachta Iontrála

Déanann tuismitheoirí / caomhnóirí Foirm Iarratais Iontrála a líonadh isteach má táid ag iarraidh páiste a chur chuig Naíonáin Shóisearacha i Scoil Mobhí.

Ag tús gach scoil bliana, déanfaidh an Bhord na meáin chumarsáide seo a úsáid chun an Córas Imeachta Iontrála a fhoilsiú:

  • Clár fógra na dTuismitheoirí
  • Nuachtlitir scoile  ag tús na bliana
  • Suíomh idirlín na scoile

Is gá gach cuid den Fhoirm Iarratais Iontrála a líonadh isteach ar líne, le fáil ó 1 Deireadh Fómhairagus is gá go mbeidh cóip den den Teastas Breithe curtha isteach léi. Ba  chóir an fhoirm comhlánaithe a chur isteach ar líne roimh *21 Deireadh Fómhair* na bliana sula bhfuil sé i gceist go dtosóidh an páiste ar scoil. Is feidir iarratas déanach a sheol isteach do Naí Shóisearacha agus na ranganna eile ó Naí Shinsireacha – Rang 6 ar an link seo freisin.

Íoslódáil fógra iontrála anseo -> Fógra Iontrála

Íoslódáil polasaí anseo -> Polasai Iontrála

Enrolment Procedure

Parents/Guardians wishing to apply to enrol pupils in Junior Infants in Scoil Mobhí may do so by completing a school Enrollment Application Form, one year prior to commencement.

This can be done from *1st October each year by completing an application form online. However late applications for Junior Infants and all other classes made be made year round on this link

At the beginning of the new school year, the Board of Management shall employ the following media to publish its enrollment procedures:

  • School Parents’ Notice Board
  • School Information Board
  • Scoil Mobhí website

All sections of the Enrolment Application Form must be completed and accompanied by a copy of the Birth Certificate. Completed Enrollment Application forms must be received by *21st October, of the year immediately prior to entry.

 

Download admissions notice here -> Admissions Notice

Download policy here -> Enrolment Policy