I rith am scoile

Iarrtar oraibh gan siúl isteach tríd na scoile.  Má tá cúis agaibh teacht chun na scoile, is gá
bualadh isteach chuig an Rúnaí ag an ionad Fháiltiú. Bíonn na doirse ag Rang na Naíonáin agus ag Rang II in úsáid ag múinteoirí agus páistí amháin.  Má tá tú déanach, is gá teacht isteach ag an bPríomh doras (Ionad Failtiú) taobh le Rang a 3. Níl cead teacht isteach aon doras eile agus níl cead a iarraidh ar pháiste an doras (ionad Failtiú) a oscailt daoibh.

We ask parents not to walk through the school.  If you have reason to call to the school you are asked to report to the Secretary at Reception beside Rang 3.  The doors at the Infants’ classroom and at Rang II are for staff and children only during school hours. No parent should access the school at any door other than Reception. If the children are late, they must come in at doras Rang 3. Please do not ask children to open the doors for you. These measures are in place to ensure the safety of our children.