Féilire

Laethanta Saoire go dtí Meitheamh 2018/School Holidays until June 2018

Lá Saoire Bainc & Lá saor:                                          4 – 7 Bealtaine
Bank Holiday & Free Day:                                               4th – 7th May

Lá Saor                                                                                     1 Meitheamh
Free Day                                                                                   1st June
Lá Saoire Bainc & Lá Saor:                                            4 & 5 Meitheamh
Bank Holiday & Free Day:                                                 4th & 5th June

Laethanta Saoire:                                                             29 Meitheamh 12 Nóin
Summer Holidays:                                                                29th June @ 12 Noon

*Tosóidh an bhliain scoile  nua ar an gCéadaoin 29 Lúnasa 2018
*The new school year will begin on Wednesday 29th August 2018